Hotline: 0914 100 881
Mai Lan

Mình đã có được công việc tốt tại đất nước Rumani, cảm ơn HR Global rất nhiều!

Gửi cảm nhận của bạn về dịch vụ của chúng tôi
Hoàng Ánh

Cảm ơn công ty đã cho mình cơ hội làm việc tại nước ngoài, công việc rất ổn định và mức lương cao.

Xem chi tiết